Ceník

Cena služeb se stanovuje individuálně, a odvíjí se od počtu zpracovávaných dokladů, počtu zaměstnanců, od toho, jestli jste plátce DPH, potřebujete-li souhrnné hlášení, a dokonce od toho, v jakém odvětví podnikáte.

Pro Vaši představu, středně velká firma, měsíční plátce DPH se čtyřmi zaměstnanci a občasnými DPP, vystavující ročně kolem 100 faktur, zaplatí naší kanceláři 5.000 Kč měsíčně.   

 Pro zákazníka je vždy výhodnější paušální cena, která zahrnuje zpracování přiznání k DPH, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, zastupování na úřadech a účetní poradenství. Cena za roční závěrkové operace a zpracování přiznání k DPPO se v tom případě stanoví na jeden měsíční paušál. Dle Vašeho přání se ale může stanovit cena za účetní položku, která činí 25Kč.

 

Orientační ceník

 

  • cena za položku v účetním deníku                                                      25Kč
  • předpis mezd                                                                                250 Kč/zaměstnanec
  • vedení účetnictví neplátce DPH                                                       od 1.500 Kč
  • vedení účetnictví plátce DPH                                                          od 2.000 Kč
  • vedení daňové evidence                                                                od 1.000 Kč
  • přiznaní k DPFO s přehledy pro SP a ZP                                          od 1.500 Kč
  • přiznání k DPPO včetně příloh                                                        od 3.000 Kč

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám zdarma vypracujeme podrobnou nabídku. K tomu potřebujeme znát počet přijatých a vydaných faktur, počet pokladních dokladů, počet položek na výpisu, počet zaměstnanců, případně další požadavky.