Daňová evidence (jednoduché účetnictví) a účetnictví (podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů a vedení všech účetních knih 
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
 • zpracování daně z příjmu, daně silniční a dalších 
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech
 • účetní poradenství
 • audit a rekonstrukce účetnictví
 • vedení účetnictví v členění podle zakázek a středisek

 

Mzdová a personální agenda

 • kompletní zpracování mezd a dohod o provedení práce
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech